површински

PLURIJET 80-90-100-130-200 Високопритисни пумпи

Тивкото работење, постојаноста и малата употреба на енергија ги прави вакумските пумпи од типот “PLURIJET” препорачливи за системи за наводнување или цивилни употреби каде што има потреба од големи притисоци. Нивниот дизајн овозможува да се употребуваат дури и ако има воздух во системот. Може да се користат во комбинација со системи за регулација на притисок, и станици за зголемување на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

JCR (тип 1 и 2) Вакумски пумпи

JCR1 и JCR2 типовите на вакумски пумпи се дизајнирани да работат дури и во случаите кога има воздух во системот. Поради лесната приспособливост и едноставната за употреба се препорачуваат за употреба во домашни системи и наводнување на земјоделски површини, како и за снабдување со вода во комбинација со системи за контрола на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

JSW (тип 1, 2, 3) Вакумски “ЏЕТ“ пумпи

JSW1, JSW2 и JSW3 типовите на вакумски пумпи се дизајнирани да работат дури и во случаите кога има воздух во системот. Поради лесната приспособливост и едноставната за употреба се препорачуваат за употреба во домашни системи и наводнување на земјоделски површини, како и за снабдување со вода во комбинација со системи за контрола на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

HF Пумпи со голем проток

Пумпи наменети за употреба во земјоделски или домашни услови. Високата ефикаснот и можноста за континуирана работа ги прават овие пумпи идеални за наводнување на земјоделски површини со или без систем за наводнување. Исто така погодни се за црпење на вода од езера, реки и бунари, или било какви индустриски примени каде е потребен голем проток на вода и низок или среден притисок.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

HF Пумпи со среден проток

Пумпи наменети за употреба во земјоделски или домашни услови. Високата ефикаснот и можноста за континуирана работа ги прават овие пумпи идеални за наводнување на земјоделски површини со или без систем за наводнување. Исто така погодни се за црпење на вода од езера, реки и бунари, или било какви индустриски примени каде е потребен голем проток на вода и низок или среден притисок.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

2CP Пумпи со двојни перки и комори

Високата ефикасност и приспособливост дури и во најневообичаени услови, ги прави пумпите од овој модел идеални за употреба во земјоделски, индустриски и домашни потреби. Се користат и во комбинација со системи за зголемување на притисок, при големи должини на текот, како и за противпожарни станици.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

CP центрифугални пумпи

Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата. Како резултат на нивната исклучителна функционалност и тоа што се лесни за употреба, овие пумпи се користат нашироко за цивилни, земјоделски и индустриски потреби како што се системи за наводнување, водоснабдување, системи за ладење и слично.