PLURIJET 80-90-100-130-200 Високопритисни пумпи

Тип на течности:чиста вода
Употреба:земјоделие, индустрија, домашна
Технологија:вакумска
Капацитет:до 200 литри во минута
Притисок:до 97 метри висина
Повлекување:до 9 метри длабочина
Температура:од -10 °Ц до +40 °Ц
Степени:до 6 степени (перки)
Тивкото работење, постојаноста и малата употреба на енергија ги прави вакумските пумпи од типот “PLURIJET” препорачливи за системи за наводнување или цивилни употреби каде што има потреба од големи притисоци. Нивниот дизајн овозможува да се употребуваат дури и ако има воздух во системот. Може да се користат во комбинација со системи за регулација на притисок, и станици за зголемување на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.