4BLOCK 4“ едноделни потопни пумпи

Тип на течности:чиста вода
Употреба:земјоделие, домашна, цивилна
Технологија:потопна
Капацитет:до 200 литри во минута
Притисок:до 116 метри висина
Температура:до +35 °Ц
Песок и нечистотии:до 150 грама во метар кубен
Длабочина на потопување:до 60 метри потопување
Насока:вертикална и хоризонтална
Потопни пумпи спремни за инсталација, направени во едноделно тело од не’рѓосувачки челик. Комплетирани со мотор со вграден кондензатор и биметал за термичка заштита, како и 20 метри кабел за напојување. Погодни се за пумпање на чиста вода од бунари или дотоци на вода со содржина на песок до 150 грама во метар кубен течност. Се користат за домашни апликации и системи за наводнување на земјоделски површини.