2CP Пумпи со двојни перки и комори

Тип на течности:чиста вода
Употреба:земјоделие, индустрија, цивилна
Технологија:центрифугална
Капацитет:до 450 литри во минута
Притисок:до 112 метри висина
Повлекување:до 7 метри длабочина
Температура:од -10 °Ц до +90 °Ц
Високата ефикасност и приспособливост дури и во најневообичаени услови, ги прави пумпите од овој модел идеални за употреба во земјоделски, индустриски и домашни потреби. Се користат и во комбинација со системи за зголемување на притисок, при големи должини на текот, како и за противпожарни станици.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.