JCR (тип 1 и 2) Вакумски пумпи

Тип на течности:чиста вода
Употреба:земјоделие, индустрија, домашна
Технологија:вакумска
Капацитет:до 85 литри во минута
Притисок:до 56 метри висина
Повлекување:до 9 метри длабочина
Температура:од -10 °Ц до +40 °Ц
JCR1 и JCR2 типовите на вакумски пумпи се дизајнирани да работат дури и во случаите кога има воздух во системот. Поради лесната приспособливост и едноставната за употреба се препорачуваат за употреба во домашни системи и наводнување на земјоделски површини, како и за снабдување со вода во комбинација со системи за контрола на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.