За нас

ШАНДУЛ е првата фирма специјализирана за проектирање и продажба на професионални системи за наводнување “Капка по капка“ лоцирана во Преспанскиот регион. Со искуство повеќе од 15 години, развивајќи го наводнувањето како примарна дејност, брзо се склучија партнерства со многу домашни и странски фирми. Чесноста и поштеното работење допринесоа да ја добиеме довербата на многу задоволни купувачи.Drip by drip pipes driplines warehouse storage

Thinwall tape driplines warehouse storageУвозот на робата директно од производителите од странство и ексклузивните договори за нивно застапништво на територијата на целата држава допринесува за најповолни цени, додека имињата на самите производители се доволен доказ за квалитетот на производите. Како главни партнери во полето на наводнувањето може да се издвојат ATP s.r.l. (Барлета, Италија), Technoplastic (Солун, Грција) и Eurodrip Rivulis (Атина, Грција). Како фирма специјализирана за наводнување, уште од самиот почеток во широката палета на производи е вклучена и целокупната програма на Pedrollo (Италија) како светски реномиран бренд за електромоторни пумпи за вода - потопни и надземни, вклучувајќи ја и палетата на оригинални резервни делови потребни за одржување и сервисирање.Drip by drip pipes driplines warehouse storage

Во богатото портфолио на фирмата има многу големи и успешни проекти, кои сведочат за професионалноста и квалитетот на услугите на ШАНДУЛ.Drip by drip pipes driplines warehouse storage