високолитражни

TOP и VORTEX потопни дренажни пумпи за валкана вода

Потопни пумпи погодни за употреба во домашни или индустриски услови каде што течностите како валкана вода од поплава, исцедоци или отпадни води од канализација или слично содржат цврсти материјали со дијаметар до 50мм. Погодни се за празнење на резервоари или поплавени простории, како и подземни гаражи, канали или септички јами. Може да се користат со системи за автоматизирана работа.

4SR 4“ потопни пумпи

Професионални потопни пумпи со дијаметар од 4“, погодни за употреба со чиста вода и течности со песок или нечистотии до 150 грама во метар кубен.
Високата ефикасност и прилагодливост овозможува употреба во било какви услови, како што се наводнување, системи за зголемување на притисок, противпожарни системи и слично. Професионалниот дизајн на силното тело и моторот потопен во масло овозможуваат потопување до 100 метри длабочина.

HF Пумпи со голем проток

Пумпи наменети за употреба во земјоделски или домашни услови. Високата ефикаснот и можноста за континуирана работа ги прават овие пумпи идеални за наводнување на земјоделски површини со или без систем за наводнување. Исто така погодни се за црпење на вода од езера, реки и бунари, или било какви индустриски примени каде е потребен голем проток на вода и низок или среден притисок.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

HF Пумпи со среден проток

Пумпи наменети за употреба во земјоделски или домашни услови. Високата ефикаснот и можноста за континуирана работа ги прават овие пумпи идеални за наводнување на земјоделски површини со или без систем за наводнување. Исто така погодни се за црпење на вода од езера, реки и бунари, или било какви индустриски примени каде е потребен голем проток на вода и низок или среден притисок.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.