Црево со вградени капалки - кружно

Црево со вградени капалки - кружно
ДИЈАМЕТАРРАСТОЈАНИЕ МЕЃУ КАПАЛКИКАПАЦИТЕТ
Ø16 мм25 см2 или 4 л/ч
Ø16 мм30 см2 л/ч
Ø16 мм33 см2 или 4 л/ч
Ø16 мм50 см2 или 4 л/ч
Ø20 мм33 см2 или 4 л/ч
Ø20 мм50 см2 или 4 л/ч