вакумски

PLURIJET 80-90-100-130-200 Високопритисни пумпи

Тивкото работење, постојаноста и малата употреба на енергија ги прави вакумските пумпи од типот “PLURIJET” препорачливи за системи за наводнување или цивилни употреби каде што има потреба од големи притисоци. Нивниот дизајн овозможува да се употребуваат дури и ако има воздух во системот. Може да се користат во комбинација со системи за регулација на притисок, и станици за зголемување на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

JCR (тип 1 и 2) Вакумски пумпи

JCR1 и JCR2 типовите на вакумски пумпи се дизајнирани да работат дури и во случаите кога има воздух во системот. Поради лесната приспособливост и едноставната за употреба се препорачуваат за употреба во домашни системи и наводнување на земјоделски површини, како и за снабдување со вода во комбинација со системи за контрола на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

JSW (тип 1, 2, 3) Вакумски “ЏЕТ“ пумпи

JSW1, JSW2 и JSW3 типовите на вакумски пумпи се дизајнирани да работат дури и во случаите кога има воздух во системот. Поради лесната приспособливост и едноставната за употреба се препорачуваат за употреба во домашни системи и наводнување на земјоделски површини, како и за снабдување со вода во комбинација со системи за контрола на притисокот.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.