резервни делови

4PD 4“ мотори за потпни пумпи

Професионални мотори со дијаметар од 4“ за потопни пумпи. Со намотки потопени во масло, овозможуваат потопување и користење на длабочини од 200м.