4PD 4“ мотори за потпни пумпи

Употреба:земјоделие, домашна, цивилна
Технологија:потопна
Снага:од 0,37kW до 7,5kW
Температура:до +35 °Ц
Длабочина:до 200 метри потопување
Фази:мофазни и трофазни
Професионални мотори со дијаметар од 4“ за потопни пумпи. Со намотки потопени во масло, овозможуваат потопување и користење на длабочини од 200м.