4SR 4“ потопни пумпи

Тип на течности:чиста вода
Употреба:земјоделие, домашна, цивилна
Технологија:потопна
Капацитет:до 375 литри во минута
Притисок:до 506 метри висина
Температура:до +35 °Ц
Песок и нечистотии:до 150 грама во метар кубен
Длабочина на потопување:до 100 метри потопување
Насока:вертикална и хоризонтална
Професионални потопни пумпи со дијаметар од 4“, погодни за употреба со чиста вода и течности со песок или нечистотии до 150 грама во метар кубен.
Високата ефикасност и прилагодливост овозможува употреба во било какви услови, како што се наводнување, системи за зголемување на притисок, противпожарни системи и слично. Професионалниот дизајн на силното тело и моторот потопен во масло овозможуваат потопување до 100 метри длабочина.