CP центрифугални пумпи

Карактеристики
Употреба:индустриска, земјоделие, цивилна
Технологија:центрифугална
Капацитет:до 900 литри во минута
Притисок:до 76 метри
Длабочина на повлекување:до 7 метри
Температура на течноста:од -10 °Ц до +90 °Ц
Тип на течност:чиста вода
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата. Како резултат на нивната исклучителна функционалност и тоа што се лесни за употреба, овие пумпи се користат нашироко за цивилни, земјоделски и индустриски потреби како што се системи за наводнување, водоснабдување, системи за ладење и слично.