HDPE Polyethylene blank tube

HDPE Полиетиленско црево, празно
ДИЈАМЕТАРРАБОТЕН ПРИТИСОКГОЛЕМИНА НА КОТУР
Ø32 мм6, 10 бари200 метри
Ø40 мм6, 10 бари100 метри
Ø50 мм6, 10 бари100 метри
Ø63 мм6, 10 бари100 метри
Ø75 мм6, 10 бари100 метри
Ø90 мм6, 10 бари100 метри