дренажни

TOP и VORTEX потопни дренажни пумпи за валкана вода

Потопни пумпи погодни за употреба во домашни или индустриски услови каде што течностите како валкана вода од поплава, исцедоци или отпадни води од канализација или слично содржат цврсти материјали со дијаметар до 50мм. Погодни се за празнење на резервоари или поплавени простории, како и подземни гаражи, канали или септички јами. Може да се користат со системи за автоматизирана работа.