Тештик со држачи со машки навој

Тештик со држачи со машки навој
Димензии: 
Φ16 x 1/2" x Φ16 | Φ16 x 3/4" x Φ16 | Φ16 x 1" x Φ16
Φ20 x 1/2" x Φ20 | Φ20 x 3/4" x Φ20 | Φ20 x 1" x Φ20
Φ25 x 1/2" x Φ25 | Φ25 x 3/4" x Φ25 | Φ25 x 1" x Φ25
Φ32 x 3/4" x Φ32 | Φ32 x 1" x Φ32 | Φ32 x 1 1/4" x Φ32